Drinkwater-bufferkelders

De drinkwatervoorziening op campings loopt gevaar.

Wanneer de uitstoot van CO² niet drastisch afneemt en het droogte-scenario’s volgens het KNMI23 rapport uitkomen dan moeten campings ernstig rekening houden met toenemende levensproblemen van de drinkwater tijdens droogteperiodes in de zomer.

In alle klimaatscenario’s neemt de zomerneerslag af (*)

inds een aantal jaren hebben thema’s als natuurherstel en verdroging top-prioriteit. Zelfs drinkwaterbedrijven worden verplicht om tijdens periodes van aanhouden de droogte minder grondwater op te pompen. Drinkwatervoorziening heeft dus niet meer de absolute prioriteit die het vroeger wel had. Om de schaarste te verdelen zien zij zich genoodzaakt om tijdens piekmomenten de het beschikbare drinkwater te rantsoeneren door de druk in het leidingnet te verlagen.

Erg vervelend voor de recreatieondernemer want voldoende water is voor hem en zijn gasten heel belangrijk, vooral tijdens de ochtend en avondpiek. Terwijl juist dat de momenten zijn waarop drinkwaterbedrijven de druk verlagen.

Op basis van kennis en jarenlange ervaring in de drinkwatersector biedt REFAC – recreatietechniek al 30 jaar de oplossing voor dit probleem. Al sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw heeft Refac campings voorzien van drinkwater-bufferkelders waarvan de meeste nog steeds functioneren. Na eeuwwisseling deed capaciteitsvergroting in het openbare net de vraag naar drinkwater-bufferkelder opdrogen. Tegen deze achtergrond spreekt het daarom voor zich dat de productie van bufferkelders bij de hernieuwde vraag, snel kon worden opgestart.

Hoe werkt een drinkwater-bufferkelder?

Het principe van een drinkwater-bufferkelder is te vergelijken met de stortbak van het toilet welke langzaam volloopt om op het gewenste moment, kortstondig heel veel water te kunnen leveren.

REFAC – recreatietechniek realiseert; Modulaire Drinkwater Bufferkelders met een inhoud van 30m³, uit te breiden tot 75m³. Voorzien van een pompinstallatie welke werktuigbouwkundig en besturingstechnisch is voorbereidt op uitbreiding. Met een pompinstallatie die naar keuze in capaciteit kan, variëren tussen 20m³ per uur tot 60m³ per uur. Één en ander conform NEN 1006 en daaraan gerelateerde Europesen richtlijnen en Nederlandse normen.

Het maken van een juist inschatting van de drinkwater behoefte van een camping in de toekomstige is bijna onmogelijk. Juist om die reden kiest REFAC – recreatietechniek voor een modulaire bouw waarbij uitbreiding reeds is voorbereid.

Een uitgekiend concept maakt het mogelijk tegen relatief geringe kosten de buffercapaciteit van de basiskelder van 30m³ met een kelder van 45m³ te vergroten tot een totaal van 75m³

Bij de selectie van de pompen is gekozen voor 10-kuubs pompen van een uitvoering welke dezelfde inbouwmaat heeft als 15-kuubs pompen. Zo kan op dezelfde sokkel met hetzelfde leidingwerk worden gevarieerd tussen 2×10 = 20m³ per uur tot 4×15 = 60m³ per uur

In de basiskelder met een buffercapaciteit van 30m³ bevindt zich tevens de technische ruimte waarin de pompinstallatie is ondergebracht evenals alle benodigde technische voorzieningen waardoor de installatie autonoom en op verantwoorde wijze de drinkwatervoorziening op uw camping kan verzorgen. De volautomatische besturing regelt de bedrijfsvoering van de installatie. Signalering en monitoring op afstand is optioneel mogelijk. Landschappelijk ingepast gaat de installatie volledig op in de omgeving.

(*) Bron; KNMI’23 klimaatscenario’s voor Nederland