Slagbomen & Toegangscontrole

Controle en veiligheid op uw terrein

Voor de handhaving van orde en veiligheid op recreatieterreinen dient voorkomen te worden dat auto’s ongehinderd in en uit kunnen rijden. Slagbomen zijn een nuttig instrument om het autoverkeer te reguleren.

Refac Recreatietechniek levert slagbomen, en toegangcontrole voor vrijwel elke toepassing.

Vier argumenten waarom een slagboom nuttig kan zijn:

- inbraakpreventie- sociale veiligheid- hulpmiddel in de bedrijfsvoering- beperking autoverkeer

Lees meer...

Inbraakpreventie:
Op terreinen waar niet onopgemerkt kan worden op- en afgereden vinden minder inbraken plaats. Inbrekers laten zich door een slagboom niet tegen houden. Toch vinden inbrekers het erg vervelend wanneer de vluchtweg lang is en de vluchtauto niet binnen handbereik. De meeste inbrekers op recreatieparken zijn gelegenheidsdieven, snelle jongens die ook snel weer weg willen zijn. Ook al houdt een slagboom de inbreker niet tegen, als hinderobject is het een nuttig instrument. Het gevoel van opgesloten te zijn nog voor er sprake is van detentie, geeft bij deze ambachtslieden een onbehagelijk gevoel.

Sociale veiligheid;
Een camping/bungalowpark dient openheid en geborgenheid uit te stralen. ‘Open’ en ‘gastvrij’ voor gasten en bezoekers, maar ‘gesloten’ voor lieden die er niets te zoeken hebben. Een slagboom biedt de beslotenheid van een omheining en de openheid van een vrije doorgang. Dolende types van onbekende herkomst worden door gasten op een recreatiepark als onprettig ervaren. Vooral op parken met kleine kinderen is het van groot belang dat onbekende personen worden geweerd. Een slagboom voorkomt dat onbekenden het park op en af kunnen rijden.

Hulpmiddel in de bedrijfsvoering:
De meeste gasten gedragen zich voorbeeldig, maar een enkeling iets minder. Gasten waar in de beleving van de beheerder dringend iets mee ‘besproken’ dient te worden, kunnen eenvoudig en discreet worden ‘uitgenodigd’ voor een gesprek, door de toegang van desbetreffende pas(persoon) tijdelijk te blokkeren

Beperking van het autoverkeer:
Hoe meer auto`s op het park hoe meer risico voor de veiligheid van de gasten. Vooral voor kleine kinderen vormt autoverkeer en bedreiging. Daarnaast is frequent autoverkeer een aantasting van het leefklimaat op het park. Tot slot leidt intensief autoverkeer tot slijtage aan wegen en paden. Een slagboom zorgt voor beperking van het autoverkeer.

Kies in de eerste plaats voor degelijkheid;

Veel gecombineerde systemen (slagboom en toegangcontrolesysteem in één pakket) worden verkocht op basis van de kwaliteiten van het geavanceerde toegangcontrolesysteem. En dat kost geld. Om daarna de kosten toch noch enigszins binnen de perken te houden, vormen de slagboom en de voertuigdetectie maar al te vaak; de ‘sluitpost’ op de begroting.

- Vergeten wordt, dat ingeval van vandalisme en het illegaal verschaffen van toegang, de fysieke weerstand van de slagboom, van doorslaggevend belang is. De slagboom is het slot op de deur.- Fotocellen zijn ongeschikt als voertuigdetectie op een camping. Fotocellen zijn immers eenvoudig te manipuleren

Een gammele slagboom is net een lekkende gieter;
je denkt iets goeds in handen hebt, maar je kunt er niks mee.

Keuze voor juiste toegangcontrole;

Stand allone controler
Refac Recreatietechniek heeft zich toegelegd op een eenvoudig en betrouwbare toegangscontrole systeem. (stand allone) zonder directe koppelingen met boekingsystemen en reservering software.
Vooral voor kleinere parken is het niet eenvoudig om greep te houden op de ontwikkelingen bij het koppelen van verschillende pakketten.


Lees meer...

Er zijn drie mannieren om het goed te doen;
(en een veelvoud om het verkeerd te doen)

1. Wanneer voldoende budget beschikbaar is kies dan één van de bekende softwareleverancier met een robuust pakket waarbij reserveringssoftware en toegangcontrole zijn geïntegreerd in één het hetzelfde systeem. Sluit een onderhoudscontract, zodat onderhoud van het pakket en het verhelpen van storingen door de leverancier op afstand kan worden uitgevoerd.

2. Is het budget een probleem en wordt er gekozen voor verschillende pakketten, zorg dan voor een eigen netwerkbeheerder met voldoende deskundigheid en inzicht, die in staat is om zowel de reserveringssoftware als de toegangcontrole te beheren.

3. Is het budget een probleem en is er geen (voldoende deskundige) netwerkbeheerder beschikbaar, houdt dan beide systemen (reserveringsoftware en toegangcontrole) strikt gescheiden. Samenwerken van twee systemen van verschillende leveranciers geeft (bijna) altijd problemen. Als algemene regel kan worden gesteld dat de problemen best meevallen zolang de softwareleveranciers maar geen updates versturen.

Softwareleverancier hebben echter een ‘ontembare drift’ om voortdurend, ongevraagd en onaangekondigd, updates te sturen. Welk nut de gebruiker hiervan heeft is vaak onduidelijk. Wel leiden deze updates maar al te vaak tot tal van storingen in randapparatuur en gekoppelde pakketten.

Het toegangcontrole systeem van Refac Recreatietechniek is een zogenaamd stand allone systeem. Voor zijn functioneren is het systeem niet afhankelijk van een PC.
Actuele data; de gegevens over voertuig welke wel toegang hebben en welke niet, kan worden ingegeven op een toetsenbord op de controller.

Voor een meer gedetailleerd informatie en voor het beheer van data is een eenvoudig softwarepakket beschikbaar welke gekoppeld kan worden met de controller. Dit pakket is niet meer dan een administratiesysteem voor voertuiggegevens. De slagboom met de stand allone controller blijft werken ook al staat de PC met het beheersprogramma uit.

Wanneer, welk soort toegangscontrole toepassen;

Toegangscontrole kan op verschillende manieren. Per situatie moet bekeken worden wat het beste past.

Handzenders;
Handzenders geven een hoog bedieningcomfort. Vanuit een gesloten auto kan de slagboom worden bediend tot op 30 à 40 meter afstand. Iedere handzender heeft een eigen identieke code.

Lees meer...

Gelijktijdige bediening van meerdere zenders en de mogelijkheid van bediening vanaf grotere afstand maakt handzenders ongeschikt voor systemen waarbij identificatie en Anti Pass Back (APB) is vereist. Toe te passen voor vaste gebruikers, bewoners, personeel, dienstverkeer.

Proximity sleutels;
Elke proximity sleutel heeft een eigen unieke code. Kopiëren is niet mogelijk. Uitlezing gebeurt elektro-magnetisch, door de kaart op een afstand van max. 8 cm voor de paslezer te houden. Identificatie en Anti Pass Back is mogelijk. Proximity sleutels zijn zeer betrouwbaar, bedrijfszeker, en hebben een lange levensduur.

Lees meer...

Aan te bevelen voor parken met;- weinig kortstondig verblijvende gasten (dagrecreanten).- relatief veel lang en middellang verblijf ( wekend/midweek.week of langer) en veel vaste gasten,- particuliere verhuur van accommodaties door chaleteigenaren aan derden.

Barcode kaarten;
Barcode heeft overeenkomsten met proximity. Aanmaak van Barcodekaarten is echter veel voordeliger dan van Proximity. Maar ook fraude is eenvoudig mogelijkheid, door kaarten te fotokopiëren. Uitlezen vindt optisch plaats.


Lees meer...

De kaart dient daarom schoon en droog te blijven en mag niet worden gekreukt. Vervuiling en slijtage kan problemen geven met uitlezen. Afhankelijk van het gebruik en de gewenste live-time kan worden gekozen voor kaarten van; -papier, -folie kunststof, of -creditcard-achtige materialen. Evenals bij Proximity is Identificatie en APB mogelijk. Toe te passen op plaatsen waar veel kaarten, kortstondig in omloop zijn, en waar een relatief korte live time voldoende is.

GSM-modem (Aanvullende optie)
Geeft beheerder de mogelijkheid, om de slagboom vanaf vrijwel iedere locatie, telefonisch te openen. (mits GSM ontvangst gewaarborgd is)